Általános szerződési feltételek

(a továbbiakban ÁSZF)

Ez a szerződés az Eladó (Sipos János, a Fuss, hogy érezd: élsz! könyv szerzője, kiadója és terjesztője) és a Vevő (a Fuss, hogy érezd: élsz! könyv megrendelője) között létrejövő jogviszony általános feltételeit, továbbá (az ÁSZF 9-10. pontjai) az előző könyv és a www.siposbaja.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) szerzői jogi szabályozását és a blog szabályzatot tartalmazza.

A jogviszony ezen általános feltételeit a könyv megrendelés beküldésével a Vevő automatikusan elfogadja.

Az ÁSZF 9-10. pontjai (szerzői jog, blog szabályzat) a Honlapra kattintó valamennyi személyre (a továbbiakban: Látogató) vonatkoznak.
Vevő és Látogató személyes adatainak kezeléséről részletesen az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik, amely elérhető közvetlenül a Honlap alján.

Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF előzetes figyelmeztetés nélküli módosítására.

A szerződés nyelve magyar.
Eladó e szerződésben szereplő szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát.

Ez a szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és Eladó nem iktatja.

Ez a szerződés Eladó és Vevő között a Honlapon történő könyvmegrendelés által jön létre, és elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvényben és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 

1. Az Eladó adatai

 

Az Eladó neve: Sipos János

Az Eladó a www.siposbaja.hu honlap tulajdonosa, valamint a Honlapon megrendelhető Fuss, hogy érezd: élsz! című könyv szerzője, kiadója és terjesztője.

 

Az Eladó egyéni vállalkozó.

Székhely és levelezési cím:
6500 Baja
Székely u. 16.

Magyarország

 

Adószáma: 61334252-1.23

Egyéni Vállalkotói Igazolványának száma: ET-014934

 

E-mail címe: siposbaja@gmail.com

 

Az Eladó számlavezető pénzintézete:
OTP Bank
SWIFT kódja: OTPVHUHB
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

 

Az Eladó bankszámlaszáma: 11732033-20028637

IBAN szám: HU57117320332002863700000000

 

 

2. A könyv megrendelésének részletei

 

A Fuss, hogy érezd: élsz! című könyv a Honlapon, felhasználói regisztráció nélkül, a MEGRENDELÉS gombra kattintáskor megjelenő Könyv megrendelési űrlapon kért – a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges - adatok megadásával rendelhető meg.

 

A megrendelés / befizetés / kiszállítás technikai lépései:

1. A www.siposbaja.hu honlapon a jobb felső sarokban lévő MEGRENDELÉS gombra kattintva megjelenő – a számlázáshoz és az átvételhez / kiszállításhoz szükséges adatokat kérő – Könyv megrendelési űrlapot ki kell kitölteni.

2. Az űrlap kitöltése és a Beküldés gombra kattintás után Eladó kap egy automatikus e-mailt a megrendelésről.

3. Egy válaszlevélben 2 munkanapon belül Eladó e-mailben megírja, hogy Vevőnek milyen rendelési számot kell majd beírnia a banki átutalás közleményébe, és Eladó egyúttal átküldi a bankszámlaszámát.

4. A pénz beérkezése után 2 munkanapon belül Eladó postázza a könyve(ke)t a számlával együtt, illetve Baján történő személyes átvétel esetén Eladó kér egy telefonhívást (70 / 777 52 65), hogy egyeztessék az átvétel időpontját.
Ezek a technikai lépések a könnyebb tájékozódás érdekében a www.siposbaja.hu oldal Könyv menüpontjában is megtalálhatóak itt:
http://siposbaja.hu/hu/content/2015-november-27-%C3%A9n-p%C3%A9nteken-me...
 

A rendelés közben, annak véglegesítése előtt a Vevőnek minden esetben lehetősége van a MEGRENDELÉS gombra kattintáskor megadott adatok áttekintésére és módosítására. A rákattintáskor megjelenő Könyv megrendelési űrlap alján lévő ELŐNÉZET gombra kattintás után tudja egyben áttekinteni a megadott adatait. Ha az adatok nem megfelelőek, a "Vissza" gombra kattintva javíthat. Ha rendben találja az adatokat, a "Beküldés" gombra kattintással indíthatja a rendelést, és ezzel a Vevő ajánlatot tesz, amelyre automatikus visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a Vevő által megadott adatokat. Amennyiben a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg 48 órán belül, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttségek alól.

 

A megrendelések feldolgozása 2 munkanapon belül megtörténik.

 

Amennyiben a beérkezett megrendelés adatai értelmezhetetlenek vagy nagy valószínűséggel valótlanok, Eladónak jogában áll a megrendelést érvénytelennek tekinteni. A megrendelés esetleges érvénytelenítéséről az Eladó 2 munkanapon belül értesíti a Vevőt a megrendelésben megadott e-mail címen.

 

 

3. A megrendelt könyvek kiszállítása

A megrendelt könyvek kiszállítását az alábbi szolgáltató saját általános szerződési feltételei szerint végzi:

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2

Postacíme: Budapest 1540

Cégjegyzékszám: 0-110-042463

Kiszállítás kizárólag azon országokba kérhető, ahová a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság vállalja a könyv kézbesítését.
Az országok listáját, a vásárlásra kínált könyv árát, valamint a kiszállítási díjakat az eladónak jogában áll bármikor módosítania. A módosítás a www.siposbaja.hu oldalon történő megjelenéskor lép hatályba, és a korábban feladott megrendeléseket nem befolyásolja.

A megrendelt könyveket a posta ajánlott levélként kézbesíti.
A kézbesített levélnek minden esetben tartalmaznia kell a megrendelt könyve(ke)t, valamint a vásárlást igazoló számlát.

A kézbesítés időtartama a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által vállalt időtartam, ami függ attól is, hogy a Vevő elsőbbséggel vagy nélküle kéri a kézbesítést.
.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó egyeztetés céljából e-mailben felveszi a kapcsolatot az érintett Vevővel. Ennek sikertelensége esetén az Eladó érvénytelennek tekinti a megrendelést. Ebben az esetben az esetleges szállítási késedelem miatt és a megrendelés teljes meghiúsulása esetén az Eladót nem terheli kártérítési kötelezettség.
Hétvégén és ünnepnapokon, valamint a posta nyitva tartásának függvényében a megrendelések feldolgozása, teljesítése és a kiszállítás szünetelhet.

 

 

4. A fizetés módja, feltételei

 

Vevő a vásárolt termék ellenértékét az Eladó bankszámlájára történő közvetlen banki átutalással egyenlítheti ki. Az átutaláshoz szükséges információk az Eladó által a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül e-mailben küldött válaszlevélben találhatóak meg.

A megrendelés kizárólag az esetleges szállítási díjat is magában foglaló teljes vételárnak az Eladó bankszámlájára történt beérkezését követően kerül feldolgozásra. Amennyiben a fizetés nem történik meg 30 napon belül, az eladó a megrendelést érvénytelennek tekinti.

 

5. Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Vevőnek (ha fogyasztó, azaz ha magánszemélyként vagy olyan egyéni vállalkozóként vásárol, aki személyes használatra, végfelhasználóként vásárolja a könyvet) a termék átvételétől számított 14 napon belül jogában áll a vásárlástól indoklás nélkül elállni, amelyről köteles tájékoztatni az Eladót a feltüntetett elérhetőségen. Vevő e jogát a hivatkozott rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy bármilyen más egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Elállás esetén Vevő a terméket köteles saját költségén visszaküldeni Eladónak (Sipos János, 6500 Baja, Székely u. 16.)
Amennyiben Vevő kétséget kizáróan igazolta, hogy a csomagot bontatlan állapotban, az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte, az Eladó a könyv(ek) kifizetett teljes vételárát – a kiszállítás költségével együtt – Vevő számára 14 napon belül megtéríti.

Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát abban az esetben, ha a csomagolást már felbontotta. A megrendelt termékeket Eladónak kizárólag bontatlan állapotban áll módjában visszavennie.

 

6. Termékszavatosság

Eladó garantálja, hogy az általa eladott könyv alkalmas a rendeltetésszerű használatra, és mentes minden olyan gyártási és kivitelezési hibától, amely az Eladó mulasztásából ered. Amennyiben a kiszállítás során esetleg megsérül a megrendelt könyv, Eladó - a sérülést igazoló fényképes jegyzőkönyv csatolása esetén - vállalja annak díjmentes cseréjét. Vevő a csomagoláson látható nyilvánvaló sérülések esetén a levél átvételekor a kézbesítőtől kérheti fényképes jegyzőkönyv felvételét. Jegyzőkönyv hiányában Eladónak reklamációt nem áll módjában elfogadnia.

 

 

7. Felelősségkorlátozás

A www.siposbaja.hu weboldalon történő vásárlás feltételezi az internet használatának Vevő általi ismeretét. Vevő a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat köteles saját maga felmérni, továbbá köteles gondoskodni számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A www.siposbaja.hu oldal tulajdonosa nem felel a weboldal nem rendeltetésszerű használatából, valamint az irányításán kívül eső események miatti, különösen a Vevő által hibásan megadott adatokból adódó károkért.

 

 

8. Adatkezelés

Eladó a Vevő által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azt kizárólag a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben (a levélborítékon feltüntetve a szállítási címet) használja. Eladónak a részletes (a könyv megrendeléséhez és a Honlap használatához egyaránt kötődő) Adatkezelési tájékoztatója a Honlap alján olvasható.

A könyvmegrendelés beküldésével Vevő elfogadja a jelen dokumentumban feltüntetett adatkezelési feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban leírtakat.

 

9. Szerzői jog

 

A Fuss, hogy érezd: élsz! című könyv és a www.siposbaja.hu Honlap egésze (beleértve a szöveges részeket, képi, hangzó- és videóanyagokat és a Honlapon használt technikai megoldásokat egyaránt) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jogi védelem alatt áll.
Az alkotás a szerző életében és halálát követő hetven éven át részesül védelemben. A szerzői joghoz kapcsolódó ún. szomszédos jogi teljesítmények is védelmet élveznek, ilyenek például a szerző előadásai, a hangfelvételek.

Sipos János, a Fuss, hogy érezd: élsz! című könyv szerzője és Eladója és egyben a Honlap tulajdonosa a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a könyvben továbbá a Honlapon általa megjelenített valamennyi tartalomnak.

 

A könyv és a Honlap tartalmának valamint egyes részeinek bármilyen adathordozóra mentése vagy kinyomtatása csak magáncélú felhasználás céljából, vagy az Eladó illetve a Honlap tulajdonosa előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Eladó illetve a Honlap tulajdonosa előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

10. Blogszabályzat

 

Ezen blog tulajdonosa (szerkesztője) a Honlap tulajdonosa, az adminisztrációs joggal rendelkező Sipos János, aki a blogon tartalmat tud elhelyezni vagy törölni.
A belépéssel elfogadod az alábbi feltételeket.
 

A cikkekre, a hozzászólásokra, véleménynyilvánításokra vonatkozó szabályok

 

A blogon megjelent cikkek, vélemények szerzői jogi védelme

 

A Honlap blogján szereplő cikkek tartalmát (a szöveges részeket, képi, hangzó- és videóanyagokat egyaránt) a szerzői jog szabályai védik. (Ennek részletesebb szabályozását lásd az ÁSZF 9. pontjában.)

A cikkek tartalmát a Látogató által megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad.

A blogon megjelent cikkek és hozzászólások, vélemények tartalmáért a szerzők vállalnak felelősséget.
 

A Látogató által feltöltött tartalmakat a blog tulajdonosa csak a Látogató belegyezése esetén használhatja fel arra, hogy azokat (vagy azok részeit) különböző internetes oldalakon vagy bármilyen kiadványban megjelenítse.

 

A hozzászólás, véleménynyilvánítás szabályai

 

A blog lehetőséget biztosít a cikkekhez való hozzászólásra, véleménynyilvánításra.

 1. A cikkekhez csak a Honlapon regisztrált Látogatók szólhatnak hozzá. (A Honlapon való regisztráció csak a hozzászóláshoz szükséges, a cikkek elolvasásához, megtekintéséhez nem.)

 2. A hozzászólás, vélemény nem sértheti harmadik fél személyiségi jogait, nem lehet kirekesztő, gyűlöletkeltő, gyűlölködő, trágár, sértő, politizáló. (Nem számít politizálásnak a jogszabályok szakmai kritikája. Nem számít sértésnek a szakmai érvekkel alátámasztott kritika.)

 3. Az előbbi pontnak meg nem felelő hozzászólásokat törlöm.

 4. A reklámokat tartalmazó hozzászólásokat törlöm.

 5. A szerzői jog szabályai a hozzászólásokra is vonatkoznak.

 6. Azt a Látogatót, aki másodszor is megszegi a fenti szabályokat, ideiglenesen kizárom a hozzászólás lehetőségéből. Az első kizárás időtartama 3 hónap. Ismételt kizárás végleges kizárást von maga után.

 7. A hozzászólás tartalmáért a hozzászólás írója felelős, azért a blog szerkesztőjét felelősség nem terheli.

 

 

11. Záró rendelkezések

 

Panaszkezelés:
Fogyasztói panaszügyintézés Eladónak a fentiekben feltüntetett e-mail címén, telefonján vagy székhelyén keresztül történik. A szerződő felek nyitottak az esetleges fogyasztói jogviták egyszerű és hatékony, bíróságon kívüli rendezésére.

Amennyiben Vevő és Eladó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a köztük zajló tárgyalások során nem rendeződik, Vevő számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

- panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, a megyei Kereskedelemi és Iparkamara mellett működő békéltető testületnél

A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon. Pl.:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Amennyiben ezek nem járnak eredménnyel, úgy a szerződő felek jogosultak az Eladó székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni
(Bajai Városi Bíróság, 6500 Baja, Kazinczy Ferenc utca 1-3., telefon (79) 322 144)

A határon átnyúló, online adásvétellel vagy szolgáltatással összefüggő fogyasztói jogviták elbírálására az összes megyeszékhelyet érintően a Budapesti Békéltető Testület kapott kizárólagos illetékességet:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Hatályosság:

Ez az ÁSZF 2016. június 19-től visszavonásig vagy módosításig hatályos.

Korábbi szerződésekre a szerződéskötés időpontjában érvényes volt általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

 

 

Mellékletek

 

 1. Elállási nyilatkozat (minta)

 2. Békéltető testületi eljárás indítása (minta)

 3. Jegyzőkönyv a fogyasztó szóbeli panaszáról (minta)

 4. Jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról (minta)

 

 

Elállási nyilatkozat (minta)

 

Sipos János

6500 Baja
Székely u. 16.

 

 

Tisztelt Uram!

 

 

Alulírott, fogyasztó neve (fogyasztó címe) ezúton kívánom bejelenteni elállási szándékomat.

 

Dátum napján interneten rendeltem egy Fuss, hogy érezd: élsz! című könyvet

(rendelési száma: ).
A vételár összeg megadása forint volt, amelyet a rendelés során banki átutalással ki is fizettem.

 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdései szerint a fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

A fogyasztó elállási jogát termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a jogszabály szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

 

A terméket dátum megadása szállították ki, azt a mai napon az ÁSZF-ben megadott címre (Sipos János, 6500 Baja, Székely u. 16.) visszaküldtem, erről a feladóvevény másolatát csatoltan megküldöm.

 

Kérem, hogy a vételárat haladéktalanul utalják át a bankszámlámra (bankszámla megadása) vagy küldjék meg a fenti címemre.

 

Keltezés

 

Tisztelettel:

 

Aláírás

 

 

Név

 

 

 

A kék színnel jelölt szavak helyére, valamint a kipontozott részre írja be az adatokat!

Kérjük, hogy a jogszabályból tájékozódjon, hogy mely esetekben nem gyakorolható az elállási jog!

Békéltető testületi eljárás indítása (minta)

 

Békéltető testület megnevezése

Békéltető testület elnökének neve

Békéltető testület címe

 

 

Tisztelt Elnök Úr / Elnök Asszony!

 

Alulírott, fogyasztó neve (fogyasztó lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megadása) ezúton kívánok békéltető testületi eljárást indítani Sipos János egyéni vállalkozó (székhelye: 6500 Baja, Székely u. 16.) ellen.

 

Szerződés teljesítésének helye:…….….………...…………………………..…………………….…

Csak akkor kötelező megadni, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes testület helyett a szerződés teljesítésének helye szerint illetékes testülethez nyújtja be a kérelmet.

 

Panasz leírása:

………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………

 

Panaszomat alátámasztó csatolt dokumentumok:

..…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………..

 

Testület döntésére irányuló indítványom (a vállalkozással szembeni igény):

..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

 

 

Nyilatkozom, hogy a panaszügy rendezését az érintett vállalkozással közvetlenül megkíséreltem, az eredménytelenül végződött. Az erre vonatkozó írásos bizonyítékot szintén csatolom. Nyilatkozom továbbá, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményeztem, közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indítottam.

 

Keltezés:

 

Aláírás

 

 

NÉV

 

A kék színnel jelölt szavak helyére és a kipontozott részekre írja be az adatokat!

 

 

 

A jegyzőkönyv másolatot a fogyasztónak a vállalkozás köteles átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az érdemi válasszal együtt köteles a vállalkozás a fogyasztó részére megküldeni.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a fogyasztó szóbeli panaszáról (minta)

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése alapján
 

Fogyasztó neve:

 

Fogyasztó címe:

 

A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja:

 

 

 

A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról

(amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges):

 

 

 

 

A panasz egyedi azonosítószáma1:

 

 

A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje:

 

 

 

A jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása A fogyasztó aláírása2

 

1 A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén.

 

2 A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével.

A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak haladéktalanul és igazolható módon kell átadni.

A vállalkozás köteles a jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 évig megőrizni.

JEGYZŐKÖNYV

a fogyasztó kifogásáról (minta)

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapjáni

 

Fogyasztó neve:

 

Fogyasztó címe:

 

Termék megnevezése:
Fuss, hogy érezd: élsz! című könyv

 

Termék vételára:

 

Teljesítés időpontjaii:

 

Hiba bejelentésének időpontja:

 

Hiba leírása:

 

 

 

 

Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogiii:

 

 

 

Kifogás rendezésének módja (amennyiben eltér a fogyasztó által érvényesített igénytől, akkor ennek indoka)iv:

 

 

 

Kifogás rendezésének elutasítása esetén ennek indokav:

 

 

 

 

 

Amennyiben a terméket (kijavításra vagy a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében) átvette a vállalkozás:

A termék beazonosításához szükséges adat(ok):

 

 

A termék vállalkozás általi átvételének időpontja:

 

Időpont, amikor a fogyasztó a dolgot átveheti:

 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

Alulírott fogyasztó jelen jegyzőkönyv aláírásával hozzájárulok, hogy a vállalkozás a jegyzőkönyvben rögzített adataimat a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerint kezelje.

 

A jegyzőkönyv felvételének időpontja:

 

 

Vállalkozás (cégszerű aláírása)

Fogyasztó

 

 

i Jegyzőkönyvet akkor kell felvenni, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó Ptk. szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt érvényesít. A Ptk. szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vállalkozás helyett a dolog gyártóját terhelik a rendelet szerinti kötelezettségek.

 

ii A szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja a termék átadásának időpontja vagy (ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végezte, akkor) az üzembe helyezés időpontja.

 

iii A Ptk. 6:159. § (2), valamint 6:173. § (2) bekezdése értelmében kellékszavatossági és jótállási igény alapján a fogyasztó választása szerint

 • elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

 • másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapján termékszavatossági igényként a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

 

iv Ha a vállalkozás a kifogás bejelentésekor a fogyasztó által bejelentett igényéről nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén annak indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül köteles a fogyasztót értesíteni.

v

Ld. 4. számú megjegyzést