Adatkezelési tájékoztató

Sipos János egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.siposbaja.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra információszerzés és/vagy hozzászólás, véleménynyilvánítás és/vagy a Fuss, hogy érezd: élsz! című könyv megrendelése céljából látogatók (a továbbiakban együttesen: Látogatók) adatait kezeli.
A Honlapon történő regisztráció nem szükséges sem a Honlapon lévő információk megtekintéséhez, sem a könyv megrendeléséhez, csak a Látogató esetleges hozzászólásához, véleményének kinyilvánításához.
Látogató a Honlap bármilyen célú használatakor elfogadja ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tákékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen dokumentumban rögzített elvárásoknak.

 

1. Szolgáltató adatai

A www.siposbaja.hu honlapra Látogatók adatait Szolgáltató kizárólag az előre megjelölt célból és módon kezeli, és a rá bízott adatok biztonságát legjobb tudása szerint óvja.
Szolgáltató és egyben adatkezelő neve: Sipos János
Szolgáltató a www.siposbaja.hu honlap tulajdonosa, valamint az ezen a honlapon megrendelhető Fuss, hogy érezd: élsz! című könyv szerzője, kiadója és terjesztője.
Szolgáltató egyéni vállalkozó.
Székhely és levelezési cím: 6500 Baja Székely u. 16. Magyarország
Adószáma: 61334252-1.23
Egyéni Vállalkotói Igazolványának száma: ET-014934
E-mail címe: siposbaja@gmail.com

Adatkezelő egyben az adatfeldolgozó is, nem vesz igénybe további adatfeldolgozót, és nem továbbítja az adatokat harmadik személy részére.

 

2. Az adatkezelés célja, időtartama

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő a Honlapra Látogatók adatait célhoz kötötten kezeli.

A) A könyv megrendelésekor a Látogató által megadott adatok kezelésének célja kizárólag a könyv megrendelésének teljesítése (számlázás és kiszállítás).

B) A regisztráció (és egyben a regisztrációkor történt adatkérés) célja kizárólag a kéretlen látogatók (pl. adathalászok) kiszűrése.

C). A Honlap egyes oldalaira kattintgatáskor automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja statisztikakészítés a honlap tartalmának kedveltségéről, beválásáról, a Honlap fejlesztése, és a Látogató kényelmének biztosítása.

A Látogatók számára nyújtandó minél magasabb színvonalú szolgáltatás érdekében az oldal forgalmáról összesített adatokat elemzünk anonim módon. Az adatok gyűjtését és elemzését a Google, Inc. cég által kifejlesztett Google Analytics szoftver segítségével végezzük. Ez a szoftver ISO 27001 információbiztonsági minősítéssel rendelkezik.
A Látogatókról a fenti adatokon túl egyéb információkat nem gyűjtünk, és a ránk bízott adatok biztonságát legjobb tudásunk szerint óvjuk.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak a Látogató előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 
Minden olyan esetben, amikor Látogató adatait a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, előzetesen tájékoztatja a Látogatót, és az előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít Látogató számára, hogy az adatai felhasználását megtiltsa.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció vagy a könyv megrendelése során megadott - az alábbi 4. pontban felsorolt - személyes adatok kezelése annak Látogató általi kérelmére történő törléséig tart. A regisztráció és/vagy a könyv megrendelése során megadott adatok törlésére a törlési kérelem elküldését követően 8 munkanapon belül sor kerül. A naplózott, technikai adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számítva addig tárolja, amíg a felhasználótól annak törlésére vonatkozó kérés nem érkezik. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

3. Az adatkezelés jogalapja, a Látogató adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezelés jogalapja:

A Szolgáltató általi adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Látogató megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
Ezen kívül az Európai Unió által kihirdetésre került az új uniós adatvédelmi szabályozás, az „Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete” (Továbbiakban: GDPR). Az Európai Uniós szabályozás Magyarországon is kötelezően alkalmazandó 2018. május 25-től.
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Látogató felel.

A Látogató adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

A Látogató kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

b) személyes adatainak helyesbítését és

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Látogató kérelmére az adatkezelő ingyenes tájékoztatást ad a Látogató általa kezelt vagy feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában - Látogató erre irányuló kérelmére írásban -megadni a tájékoztatást.

Amennyiben Látogatónak panasza van, forduljon az adatkezelőhöz: E-mail címe: siposbaja@gmail.com Az adatkezelő köteles a panasz benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában - Látogató erre irányuló kérelmére írásban -megadni a tájékoztatást.

A Látogató jogorvoslati lehetősége: Látogató jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06 1 391 1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.nih.hu  

4. A kezelt személyes adatok köre célonként

A) A könyvmegrendelés során a Könyv megrendelési űrlapon megadott adatok:
a) A Látogató neve (lehetséges céges név is)
b) A Látogató lakcíme (irányítószám, település neve, utca, házszám)
c) A kiszállítási cím (amennyiben nem azonos a lakcímmel)
d) A Látogató e-mail címe e) A Látogató adószáma (csak céges megrendelés esetén)

B)   A regisztráció során megadott adatok:
a) A Látogató által önként választott felhasználónév
b) A Látogató e-mail címe.

C) A Látogató technikai adatai:
A technikai adatok a Látogató bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Látogató számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott Honlap címe. 
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

5. Cookie-k (sütik) használata

Ezen a Honlapon cookie-kat (sütiket) használunk. A böngészéssel hozzájárulsz ennek elfogadásához. A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Látogató számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Gyakorlatilag az összes webhely használ cookie-kat, és ezek a fájlok nem okoznak kárt a felhasználó rendszerében. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Látogató aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookie-kat szokás „munkamenetenkénti” és „állandó” típusba sorolni.
a) Az adott munkamenetre vonatkozó cookie:
Ezek a cookie-k a Látogató látogatása után automatikusan törlődnek. Arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni. Az ilyen cookie-k segítségével jegyzik meg az adatokat, amikor Látogató átlép az egyik oldalról a másikra, így nem kell ismételten újra meg újra megadnia az információkat.
b) Állandó cookie:
Ilyen cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása).
Ezek a cookie-k a számítógépén, a hordozható számítógépén vagy a mobileszközén maradnak azután is, hogy Látogató kilépett a Honlapról. A tárolás időtartama attól függ, hogy Látogató az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy Látogató saját böngészőjében  a) hogyan tudja letiltani a cookie-kat b) hogyan fogadhat el új cookie-kat. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az ő adatkezelőjük tud részletes felvilágosítást nyújtani Látogató részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/ 
Amennyiben Látogató nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Honlap Látogatói számára a Google valamint a Facebook hirdetési felületein esetenként célzott reklámok jelenhetnek meg (remarketing), amelyet a korábbi látogatások során a Google és a Facebook által elmentett remarketing süti (cookie) tesz lehetővé. A személyre szabott hirdetések letiltásának módja megtalálható ezen szolgáltatók weboldalán.